A vallás tárgyában. (A főrendeknél. 1840. márc. 6.)(I. rész) Az előttünk levő izenetben két oly nagyérdemű főpásztorok ellen tétetik panasz, kiket magas erényeik s jeles tulajdonaiknál fogva a haza köztisztelete környékez. — Mennél kitűnőbbek a férfiak, kik…

Szerző: prorege  2008.12.21. 19:02

Címkék: lonovics józsef