A legközelebb lefolyt országgyűlés végével, azon elvbarátink, kik abban vagy személyesen részt vettek, vagy működéseit a megyei termek és közélet mezején elősegítették, vagy végre a conservativ párt harcait rokonszenvvel követték, meg valának győződve a felől, hogy az…

Szerző: prorege  2009.02.28. 20:07

Címkék: szécsen antal

 A közszükségletekről.(A főrendeknél. 1844. okt. 28.) Mellőzvén azon kérdést, melyet gr. Zichy Ödön ő méltósága jelenleg felhozott, — ámbár részemről is azon vélekedésben vagyok, hogy a RR. jelen izenetének egyes részletei a legszorosabb kapcsolatban s…

Szerző: prorege  2009.02.18. 18:08

Címkék: szécsen antal